ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
 
ประชาสัมพันธ์ต่อบัตรผู้พิการกรณีก่อนหมดอายุ 1 เดือน
ประชาสัมพันธ์ต่อบัตรผู้พิการกรณีก่อนหมดอายุ 1 เดือ ... new

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงพลอง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ... new

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามโครงเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามโครง ... new

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ... new

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
พอ.สว ณ. ร.ร.บ้านกระทุ่มจานสามัคคี ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
พอ.สว ณ. ร.ร.บ้านกระทุ่มจานสามัคคี ต.ดงพลอง อ.แคนด ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2559
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างโครงสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประมูลจ้า ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประมูลจ้า ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 7 และบ้านยิ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง โครงการก่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์เด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง สอบราคาซื ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ......................................................
  infographics
  จังหวัดบุรีรัมย์
  ท้องถิ่นจังหวัด
  e-mail
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  BangkokIDea
  สายด่วน 1111
  กรมการค้าภายใน
  กพ.
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  คู่มือประชนชน
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  รัฐบาลไทย
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  กรมอุตุวิทยา
  กระทรวงมหาดไทย
  ช่อง9
  ช่อง7
  ช่อง5
  ช่อง3
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  otop
  ดูทีวี