ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์เด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
 

 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี  ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๗ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประกาศผลก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลดงพลอง
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประกาศวัน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เวทีสานเสวนาปรองดองสมานฉันท์ พี่น้องชาวตำบลดงพลองเพื่อปฏิรูประดับท้องถิ่น
เวทีสานเสวนาปรองดองสมานฉันท์ พี่น้องชาวตำบลดงพลองเ ...

...
อ่านต่อ... 
 
แบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประจำปี  พ.ศ. 2556
แบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอ ...

...
อ่านต่อ... 
 
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ...

...
อ่านต่อ... 
 
งานประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
งานประเพณีบุญบั้งไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง อำ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์เด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง สอบราคาซื ...

...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 7 และบ้านยิ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง โครงการก่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง โครงการก่อสร้างโครงสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง โครงการก่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เปิดสอบวันนี้
 
......................................................
จังหวัดบุรีรัมย์
ท้องถิ่นจังหวัด
e-mail
BangkokIDea
สมาคมพนักงานเทศบาล
สายด่วน 1111
กรมการค้าภายใน
กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ จัดจ้าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือประชนชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
รัฐบาลไทย
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
กรมอุตุวิทยา
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง9
ช่อง7
ช่อง5
ช่อง3
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
otop
ดูทีวี