ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2559 ...

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพัธ์
ประชาสัมพัธ์ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ต่อบัตรผู้พิการกรณีก่อนหมดอายุ 1 เดือน
ประชาสัมพันธ์ต่อบัตรผู้พิการกรณีก่อนหมดอายุ 1 เดือ ...

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงพลอง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง ประจำปี 2559
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขต องค์กา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 2559
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการปลูกต้นไม้ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"
โครงการปลูกต้นไม้ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน&q ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรม ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่องประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement in-place Recycling) สายทางบ้านปอแดง - บ้านโนนสำราญ (บ้านปอแดง - บ้านจานน้อย (ตอนล่าง) ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรั
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่องประมูลจ้าง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง แก้ไขประกาศผลการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง แก้ไขประก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบ้านดงพลอง ม.3 ตำบลดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง จัดจ้างเห ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างโครงสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประมูลจ้า ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ......................................................
  infographics
  จังหวัดบุรีรัมย์
  ท้องถิ่นจังหวัด
  e-mail
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  BangkokIDea
  สายด่วน 1111
  กรมการค้าภายใน
  กพ.
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  คู่มือประชนชน
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  รัฐบาลไทย
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  กรมอุตุวิทยา
  กระทรวงมหาดไทย
  ช่อง9
  ช่อง7
  ช่อง5
  ช่อง3
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  otop
  ดูทีวี