ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์เด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
 

 
รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2558 ...

...
อ่านต่อ... 
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ...

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี  ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๗ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประกาศผลก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
งานกีฬา อปท สัมพันธ์ 58
งานกีฬา อปท สัมพันธ์ 58 ...

...
อ่านต่อ... 
 
เวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ปี 58
เวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ปี 58 ...

...
อ่านต่อ... 
 
รณรงค์ในการทิ้งขยะให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนมีจิตรสำนึกในการทิ้งขยะ
รณรงค์ในการทิ้งขยะให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนมีจิตรส ...

...
อ่านต่อ... 
 
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์เด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง สอบราคาซื ...

...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 7 และบ้านยิ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง โครงการก่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง โครงการก่อสร้างโครงสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง โครงการก่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
เปิดสอบวันนี้
 
......................................................
จังหวัดบุรีรัมย์
ท้องถิ่นจังหวัด
e-mail
BangkokIDea
สมาคมพนักงานเทศบาล
สายด่วน 1111
กรมการค้าภายใน
กพ.
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คู่มือประชนชน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
รัฐบาลไทย
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ จัดจ้าง
กรมอุตุวิทยา
กระทรวงมหาดไทย
ช่อง9
ช่อง7
ช่อง5
ช่อง3
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
otop
ดูทีวี