โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559
 
จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี 2559
จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2559 ...

...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพัธ์
ประชาสัมพัธ์ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ต่อบัตรผู้พิการกรณีก่อนหมดอายุ 1 เดือน
ประชาสัมพันธ์ต่อบัตรผู้พิการกรณีก่อนหมดอายุ 1 เดือ ...

...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการดงพลองเมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตผักตกชวา
โครงการดงพลองเมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ พิชิตผักตกชวา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
งานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2559
งานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ ต.ดงพลอง อ.แคนดง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2559 ณ วัดประชาชาติ ต.ดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2559 ณ วัดประชาชาติ ต.ดง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ อบต.ดงพลอง 2559
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ อบต.ดงพลอง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง แก้ไขประกาศผลการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง แก้ไขประก ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง จัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุบ้านดงพลอง ม.3 ตำบลดงพลอง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง จัดจ้างเห ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างโครงสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประมูลจ้า ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง เรื่อง ประมูลจ้า ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ......................................................
  infographics
  จังหวัดบุรีรัมย์
  ท้องถิ่นจังหวัด
  e-mail
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  BangkokIDea
  สายด่วน 1111
  กรมการค้าภายใน
  กพ.
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  คู่มือประชนชน
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  รัฐบาลไทย
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  จัดซื้อ จัดจ้าง
  กรมอุตุวิทยา
  กระทรวงมหาดไทย
  ช่อง9
  ช่อง7
  ช่อง5
  ช่อง3
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  otop
  ดูทีวี